matematykaszkolna.pl
prostopadłścian kamila: Rozważmy prostopadłościan ABCDEFGH z AB=5, BC=4 i BF=6. Niech R oznacza zbiór punktów znajdujących się wewnątrz prostopadłościanu takich że |BF|≤3 i niech S oznacza zbiór punktów znajdujących się wewnątrz takich że |CG|≤3. Niech P oznacza przecięcie R i S, jaka jest objętość P?
19 sie 11:27
ite: Czy na pewno |BF|≤3, skoro BF=6 ? Może |BR|≤3 ?
19 sie 11:40
Darko: Żle objaśniłam, poniżej poprawione Rozważmy prostopadłościan ABCDEFGH z AB=5, BC=4 i BF=6. Niech R oznacza zbiór punktów znajdujących się wewnątrz prostopadłościanu takich że ich odległość od BF jest mniejsza bądź równa 3 i niech S oznacza zbiór punktów znajdujących się wewnątrz takich że ich odległość od CG jest mniejsza bądź równa 3. Niech P oznacza przecięcie R i S, jaka jest objętość P?
19 sie 11:53
ite: A widzisz, jaką figurą jest to przecięcie?
19 sie 11:59
kamila: jakiś prostopadłościan chyba
19 sie 12:11
ite: tutaj widać, zaznaczone są wszystkie punkty przestrzeni odległe od krawędzi BF o 3 lub mniej, do szukanego zbioru należą tylko punkty wewnątrz prostopadłościanu https://www.geogebra.org/3d/u72xauab
19 sie 12:18
kamila: to 1/4 walca, i od CG też bedzie 1/4 walca a cześć wspólna to jaka bedzie?
19 sie 12:21
ite: https://prnt.sc/1qbpnhq Ja bym od obliczonej proporcjonalnie (ale nie 1/4) objętości walca odjęła objętość prostopadłościanu o podstawie będącej trójkątem prostokątnym (ten z czarnymi krawędziami) i otrzymany wynik pomnożyła przez 2.
19 sie 12:48
kamila: Czemu nie 1/4? i ta podstawa trójkata wynosi 2?
19 sie 12:52
ite: Przecięcie R i S to jest ich część wspólna, a nie suma (tak jak chciałaś liczyć 12:21).
19 sie 12:57
kamila: No wiem ale miałam na myśli jeden walec i sześcian, a jak to policzyć w takim razie?
19 sie 13:19
ite: rysunekwidok "z góry" Pole ΔFKJ to podstawa graniastosłupa, którego objętość trzeba odjąć od części walca o kącie α i łuku KM. Nie wiem, o jaki sześcian chodzi (13:29)?
19 sie 16:57
kamila: Rozumiem ale jak policzyć objętość tej cześci walca http://www.artom.com.pl/Oblicz/walec.jpg
19 sie 17:09
ite:
objętość części wyciętej α 

=

objętość całego walca  
19 sie 17:13