matematykaszkolna.pl
równania student: Niech y'=y−sin y Wykazać, że istnieje ε >0 takie, że jeśli |y0|<ε, to rozwiązanie y=f(x) z f(0)=y0 spełnia limx→ −f(x)=0.
19 sie 11:00