matematykaszkolna.pl
czworokąt monia: W czworokącie ABCD wiemy, że AD=2 . Punkt E znajduje się na półprostej DA tak, że AE=1 i kąt BEC=30 . Oblicz BE .
19 sie 09:12