matematykaszkolna.pl
geometria magda20: Jak policzyć odcinek ze znakiem zapytania? https://images92.fotosik.pl/531/291c7fafed7f47afgen.jpg
18 sie 20:11
chichi: Rozumiem, że zadanie jest bez polecenia, tylko ten rysunek tak? Bo można domniemywać o BC
18 sie 20:35
magda20: Tylko ten rysunek ale chyba BC to srednica.
18 sie 20:42
magda20: Zatem Kąt A i T są proste.
18 sie 21:50
chichi: rysunek
 1 
ΔQTB: |∡BTC|=90o, cos(∡QBT)=

⇒ |∡QBT|=60o
 2 
ΔATB: Tw. Carnota |AT|2=4+121−2*2*11*0.5 ⇒ |AT|2=103 ΔTSA: |∡TSA|=180o−60o=120o (bo czworokąt TBAS wpisany w okrąg!)
 337−5 
Tw. Carnota: 103=a2+25+2*5*a*0.5 ⇒ a2+5a−78=0 ⇒ a=

 2 
19 sie 12:25
Jabbaou: Źle
19 sie 13:41
magda20: A co jest źle?
19 sie 13:42
Jabbaou: Nie jednak dobrze
19 sie 13:44