matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych nie mniejszych od 40 losujemy jedną liczbę Jakie jest prawdopodobieństwo że wylosowana liczba będzie podzielna przez 5
 12 11 10 6 
A)

B)

C)

D)

 60 59 61 20 
18 sie 19:14
chichi: A={40,45,50,...95} ⇒ |A|=12 Ω={40,41,42,...,99} ⇒ |Ω|=60
 12 1 
P(A)=

=

 60 5 
18 sie 19:22
anna: dziękuję
18 sie 19:35