matematykaszkolna.pl
pięciokat Konb: Czy istnieje wypukły pięciokąt taki, że którakolwiek z dwusiecznych jego kątów wewnętrznych jest jedną z jego przekątnych?
18 sie 16:37
wredulus_pospolitus: rysunek przykładowy przeciokąt.
18 sie 16:41
wredulus_pospolitus: rysunek albo jeszcze prościej −−− rysujesz sześciokąt foremny i przedłużasz dwie krawędzie aż do ich przecięcia − otrzymujesz pięciokąt
18 sie 16:43
wredulus_pospolitus: rysunek
18 sie 16:48