matematykaszkolna.pl
granica elwira: Wykaż ze jesli f:R→R jest ciągła oraz limx→ f(f(x))= to limx→ |f(x)|.=
18 sie 13:35
wredulus_pospolitus: zauważ, że gdyby limx−> f(x) = g gdzie g∊R oraz limx−> f(f(x)) = wtedy f(g) = co jest sprzeczne z ciągłością funkcji
18 sie 14:10
mat: pozostaje jeszcze przypadek gdyby limx f(x) nie miał granicy idea tez moze byc taka, ze skoro f: R→R jest ciągła to nie ma asymptoty pionowej a to oznacza że zbliżanie sie f to musi być związane z dążeniem argumentu do lub − a to oznacza że moduł z tego argumentu (czyli tutaj |f(x)|) dąży do
18 sie 14:23
wredulus_pospolitus: @mat ... to akurat szybko się załatwia: jeżeli lim f(x) nie istnieje to nie istnieje lim f(f(x)) − sprzeczność i pozamiatane emotka
18 sie 14:29
mat: tutaj tak, na ogół trzeba być czujnym bo np weźmy f(x) = 1 dla dla x∊ (1,2) u (3,4) u (5,6) u ... oraz f(x) = 0 dla pozostałych x wtedy lim f(x) nie istnieje, ale lim f(f(x)) = 0 bo f(1) =0 i f(0) = 0
18 sie 14:40
Adamm: Trochę inaczej. Ggydby limx→ f(x) = nie zachodziło, to istnieje ciąg xn taki że |f(xn)| → g, więc rozważając podciąg możemy założyć f(xn) → g. Reszta jak u wredulusa.
18 sie 15:48