matematykaszkolna.pl
całki-objętość Mon: Policz objętość ograniczoną płaszczyznami: z2=xy x+y=4 x+y=6 Czy całka do policzenia będzie wyglądać tak? 6 6−x 2∫ ∫ xy dy dx 4 4−x
18 sie 12:58
jc: x=(u+v)/2 y=(−u+v)/2 v2=z2+u2 x+y=2v 22 ≤ v ≤ 32
 π 
Masz więc fragment stożka ściętego o objętości =

[(32)3 − (22)3]
 3 
18 sie 13:08
jc: Oj, podobnie, ale odrobinę inaczej. z2=xy=(v2−u2)/2 2z2+u2=v2 To stożek o przekroju eliptycznym. Objętość = (1/3) wysokość * pole podstawy Objętość = jak wyżej / 2 (czy jakoś podobnie) Ale oczywiście możesz całkować...
18 sie 13:15
kerajs: Moim zdaniem , ze względu na ograniczenie xy≥0 , powinno się całkować po trapezie wyciętym przez proste y=6−x oraz y=4−x z I ćwiartki. V=2(∫04(∫−x+4 −x+6 xy dy)dx +∫46(∫0−x+6xy dy)dx)
18 sie 15:24
Mon: Robiłam według pomysłu kerajsa, policzyłam pierwszą całkę po dy i podstawiłam granice całkowania i wyszło mi:
2 

*[(6−x)6x−x2−(4−x)4x−4x2]
3 
i teraz problem jak policzyć z tego całkę po dx
19 sie 10:09
kerajs: Zwykle ∫Wn(x)ax2+bx+cdx przekształca się do postaci
 Wn(x)(ax2+bx+c) 

dx i używając metody współczynników nieoznaczonych
 ax2+bx+c 
doprowadza do postaci
 dx 
Gn+1(x)ax2+bx+c+k∫

 ax2+bx+c 
19 sie 18:23