matematykaszkolna.pl
szeregi Mon: Nie rozumiem, co oznaczają różne potęgi w szeregach i czy w różnych przypadkach oznaczają to samo 1. np. w tw. Leibnitza jest: ∑ (−1)n+1*an n=1 Czy gdy mam zadanie i w nim wzór, to czy można skorzystać z Leibnitza? ∑ (−1)n*an n=1 2. Albo jak w definicji szeregu geometrycznego jest: ∑ a1*xn−1 n=1 To jak mam zadanie: ∑ a1*n n=1
18 sie 09:28
Mon: W drugim przykładzie oczywiście xn zamiast n
18 sie 09:40
Mon: Podbijam
19 sie 09:33
kerajs: Ad 1, Tak, możesz korzystać z tego kryterium zbieżności. Jak bardzo przeszkadza Ci ten wykładnik to przecież ∑(−1)nan=−∑(−1)n+1an Ad 2. Tylko pierwszy z szeregów jest geometryczny. Drugi jest szeregiem arytmetycznym o r=a1
19 sie 19:44