matematykaszkolna.pl
nierówność venon: Wykaz ze sin x ≤ 1,1x − x²/4 dla x∊[0,π]
17 sie 18:05