matematykaszkolna.pl
trójkąt Arek: Jak policzyć pole tak narysowanego trójkata https://i.ibb.co/fqHv15Z/21.png
17 sie 15:42
chichi: Pi razy drzwi
17 sie 15:49
chichi: Zmierz linijką boki i wzór Herona
17 sie 15:56