matematykaszkolna.pl
elipsa Rubik: Załóżmy, że A,B,C,D są takimi punktami na elipsie, że odcinki AB i CD przecinają się w ognisku F. Zakładając, że AF=3, CF=4 i BF=5, oblicz DF.
17 sie 15:28
www: DF=4
17 sie 16:15