matematykaszkolna.pl
okręgi styczne w18: rysunekWykorzystując dane z rysunku oblicz stosunek AB/AC.
16 sie 20:09
kerajs: Skoro wskazane boki są równe to ich stosunek wynosi 1.
17 sie 19:10
w18: Czemu te boki są równe?
17 sie 19:20
kerajs: Niech większy okrąg ma środek O i promień R. Ponadto kąt ostry BAC nazwę α, więc kąt BOC to 2α. |AB| = 2Rcosα Z tw. Pitagorasa wyliczam r (promień mniejszego okręgu) jako funkcję R i α : (Rcos2α+r)2+r2=(R−r)2 r2+2R(cos2α+1)r−Rsin22α=0 Δ=16R2cos2α ⇒ r=2R(−cos2α+cosα) |AC|=R+Rcos2α+r=R+R(2cos2α−1)+2R(−cos2α+cosα)=2Rcosα=|AB|
18 sie 06:36
wredulus_pospolitus: Skąd to powstało ? (Rcos2α+r)2+r2=(R−r)2
18 sie 09:20
kerajs: A tyle razy sobie obiecywałem nie wypowiadać się w tematach, gdzie edycja rozwiązania jest kilkukrotnie dłuższa od samego rozwiązania! Środek mniejszego okręgu oznaczam przez Q, a rzuty punktów B i Q na podstawę półokręgu przez B' i Q' Równanie (Rcos2α+r)2+r2=(R−r)2 to tw. Pitagorasa w trójkącie OQQ'. Odpowiada mu zapis: (|OB'|+|B'Q'|)2+|QQ'|2=(|OQ|)2
18 sie 09:49