matematykaszkolna.pl
okręgi mateusz: rysunekDany kwadrat ABCD, gdzie punkt E znajduje się na odcinku BC. Załóżmy, że AE i CD przecinają się w punkcie F. Pole okręgu wpisanego w ABE wynosi 15, a pole okręgu wpisanego w CEF wynosi 20. Oblicz pole okręgu wpisanego w ADF.
21 lip 18:30
wredulus_pospolitus: zauważ, że ΔABE jest podobny do ΔFCE wyznacz proporcję zauważ, że do nich podobny także jest ΔFDE − wykorzystaj to do wyznaczenia pola tegoż największego okręgu
21 lip 20:04
kerajs: Postawię na 35+203
21 lip 20:33
justinaa: Od kiedy .... okrąg ma pole ?
21 lip 21:43
Mila: Wynik jak u kerajsa. Mateusz obliczyłeś?
22 lip 17:24
Mila: Oczywiście pole kołaemotka
22 lip 17:25
wredulus_pospolitus:
 |CF| 20 4 23 
(

)2 =

=

−−> |CF| =

|AB|
 |AB| 15 3 3 
 |DF| 2 x 
(

)2 = (1+

)2 =

 |AB| 3 15 
 4 
x = 15*(1 + 4/3 +

) = 15 + 20 + 203 = 35 + 203
 3 
22 lip 18:26