matematykaszkolna.pl
ostrosłup Blanka: rysunekDany jest ostrosłup ABCDE o podstawie prostokąta AB=a, BC=b. Wszystkie krawędzie boczne mają długość c .Oblicz pole przekroju płaszczyzną, która zawiera przekątną BD i jest równoległa do AE.
21 lip 12:26
wredulus_pospolitus: rysunek Szukane jest pole trójkąta BDF. Jest to trójkąt równoramienny o podstawie DB którą możesz bez problemu wyznaczyć. Wysokość tego trójkąta czyli OF jest także ramieniem trójkąta równoramiennego OFC o podstawie OC. Zauważmy, że tenże trójkąt OFC jest podobny do trójkąta AEC (który także jest równoramienny o kącie przy podstawie równym α). Z proporcji możemy więc wyznaczyć |OF| wykorzystując |AE|, |AC| i |OC| (a raczej proporcję pomiędzy tymi ostatnimi). W efekcie masz |OF| masz |DB| ... liczysz pole i po zadaniu
21 lip 12:37
Blanka: Ok dzięki mam jeszcze jedno podobne i nie umiem też
21 lip 12:53