matematykaszkolna.pl
trójkat wel20: W trójkąt ABC wpisano okrąg o środku w puncie I, który ma punkty wspólne D,E,F odpowiednio z bokami BC,CA,AB . Niech BI,CI przecinają CA,AB odpowiednio w punktach M,N . Prosta MN przecina ten okrąg w dwóch punktach, niech P będzie jednym z tych punktów. Pokaż że z odcinków o długościach |PD|,|PE|,|PF| można zbudować trójkąt prostokątny.
20 lip 20:01