matematykaszkolna.pl
dowód sosnowski: Niech f: [0,)→R będzie ograniczona i okresowa oraz niech |f(x)−f(y)| ≤ |sinx−siny| dla x,y∊[0,) Wykaż że [0,)∍x→ x+f(x) jest monotoniczna.
20 lip 18:18
Adamm: y−x+f(y)−f(x) ≥ min(g1(y)−g1(x), g2(y)−g2(x)) gdzie g1(x) = x+sin(x), g2(x) = x−sin(x) Ponieważ g1, g2 są rosnące, to dla y > x mamy y−x+f(y)−f(x) > 0 więc x+f(x) jest rosnąca
20 lip 18:36