matematykaszkolna.pl
trójkat Dominka20: Niech α,β,γ, będą kątami trójkąta. Udowodnij, że istnieje trójkąt, którego boki są równe sinα, sinβ, sinγ.
20 lip 08:38
Dominka20: Znalazłam już tutaj https://www.youtube.com/watch?v=9g-ED29_qGo
20 lip 09:15