matematykaszkolna.pl
kwadrat Alek: W kwadracie ABCD , o boku 13, obrano punkty E,F odpowiednio na na BC, AB tak że ∠EDF=45o oraz EF=11. Oblicz długość odcinka CE.
19 lip 21:49
wredulus_pospolitus: rysunek a2 + b2 = 112 132 + (13−b)2 = d2 132 + (13−a)2 = c2 112 = c2 + d2 − 2*cd*cos45o układ czterech równań z czterema niewiadomymi ... trochę zabawy ... ale da się policzyć
19 lip 22:36
Mila: rysunek 1) obrót ΔDCE o 90o ΔE'FD≡ΔDEF |FE|=11=x+y y=11−x 13−(11−x)=2+x 2) (2+x)2+(13−x)2=121 Napisz ograniczenia:
 11−17 11+17 
x=

lub x=

 2 2 
19 lip 23:23
Mila: Licz wg podpowiedzi 22:36. Chodzi mi o zgodność wyniku.
19 lip 23:44
ABC: do pierwszego równania Wredulusa jak dorzucić (13−a)+(13−b)=11 to wychodzi podobnie jak u Ciebie Mila
20 lip 00:32
Mila: Dziękujęemotka
20 lip 17:07