matematykaszkolna.pl
funkcja Marek: Sprawdź czy funkcja f jest ograniczona z góry i z dołu na przedzie [−a−1, a+1],oraz wyznacz wartość maksymalną i minimalną (jeśli istnieją):
 x2, x<a  
.f(x)= a+2, x≥a
19 lip 18:40
wredulus_pospolitus: rysunek pierwszy przykładowy wykres (dla 0<a<1)
19 lip 18:51
wredulus_pospolitus: poprawka ... dla 0<a<2
19 lip 18:54
wredulus_pospolitus: rysunek dla a>2
19 lip 18:56
wredulus_pospolitus: w obu przypadkach masz wartości maksymalną i minimalną postaraj się sprawdzić jak się to będzie miało dla: a = 2 −1 ≤ a < 0 a < −1
19 lip 19:00