matematykaszkolna.pl
całka pola: Obliczyć całkę po obszarze D ⊂ R2 ∫∫ (2y+1)*ex dxdy, gdzie D: x = 0, y = 2, y=ex. D
19 lip 18:07
Mila: rysunek ex=2⇔x=ln(2) 0ln(2)[exln(x)2(2y+1)dy] dx=0ln(2)([y2+y])ln{2}2) dx= =0ln(2)(6ex−e3x−e2x) dx=... dokończ sama
19 lip 18:51