matematykaszkolna.pl
ekstremum pik: Wyznacz ekstremum funkcji: f(x1.....xn )=x1 3+x2 4+...+xn n+2 −(3x1+4x2+...+(n+2)xn) [(x i>0, i=1...n )
19 lip 17:30
I'm back: 1) Zauważmy ze limxi − > 0+ f = 0 2) Zauważmy ze limxi − > + f = + Możemy zauważyć że będą takie xi dla których h(xi) = xii+2 − (i+2)xi będzie osiągało minimum. Łatwo wyznaczyć ile wynosić będzie xi dla każdego i
19 lip 17:49