matematykaszkolna.pl
katy kw18: W czworokącie wypukłym ABCD, niech punkt M będzie środkiem boku BC. Wyznacz miarę kąta BAD, wiedząc ze MA⊥MD, ∡ADM=15° i AB + CD = AD.
19 lip 13:05
kw18: Już wiem jak zrobić.
19 lip 13:41