matematykaszkolna.pl
okrąg Alka: Niech Gamma będzie okręgiem stycznym z okręgiem wpisanym i opisanym na trójkącie ABC oraz
 PABC 
zewnętrznie z bokiem BC. Wykaz, że promień okręgu Gamma wynosi

*
 a 
 ∡BAC 
tg2

).
 2 
18 lip 15:46
wredulus_pospolitus: chodzi Ci oto, że Gamma jest styczny do DWÓCH okręgów (jeden wpisany, drugi opisany) i jednocześnie do boku BC
18 lip 15:52
Alka: Już wrzucam rysunek https://zapodaj.net/images/5bd5d86be6a14.png
 PABC ∡BAC 
Czy promień okręgu Gamma =

* tg2(

)
 a 2 
18 lip 16:25