matematykaszkolna.pl
Zadanie z obliczania prawdopodobieństwa. natka: W worku znajduje się dziesięć kul ponumerowanych kolejnymi liczbami naturalnymi od 0 do 9. Z worka losujemy kolejno dwie kule i nie wrzucamy ich do worka. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że: a) suma liczb na wylosowanych kulach będzie parzysta, b) iloczyn liczb na wylosowanych kulach będzie większy od 10.
17 lip 20:49
MilEta: a)Kiedy suma dwóch liczb jest liczbą parzystą? b) KIedy iloczyn dwóch liczb będzie mniejszy niż 10?
17 lip 20:57