matematykaszkolna.pl
funkcja kwadratowa Ewa: Pierwiastki rzeczywiste równania kwadratowego ax2+bx+c=0 to przecięcie krzywej y=f(x)=ax2+bx+c i osi x. Jakie jest geometryczne znaczenie pierwiastków zespolonych z1,z2, gdy Δ=b2−4ac<0?
17 lip 18:18
MilEta: Podobne, tylko o ile funkcja "licealnie" działa z R w R, tak w takim przypadku działa z C w C (ze zbioru liczb zespolonych w ten sam zbiór) i aby ją narysować potrzeba by 4 wymiarów. Miejsca zerowe takiej funkcji to przeciecie odowiedniej płaszczyzny, prawda?
17 lip 18:42