matematykaszkolna.pl
równania Bratin: Całka oznaczona ∫01 [x2y2+y(y')2]dx jest równa równaniu a) 2yy'' +y'−2x2y=0 b) y''+y=2x2 c) y''−y=x2 d) 2y''+2y'−x2y=0 ?
17 lip 11:57