matematykaszkolna.pl
pole kriss: rysunek Wyznacz pole zacieniowanej figury
16 lip 19:50
Klara:
 a2 
P=

(π−2)
 2 
16 lip 20:17
Mila: rysunek 1)
 1 1 π−2 
P1=

πa2

a2=a2*

 4 2 4 
2)
 1 1 1 
P2+

πa2+

a2=

π*(2a)2
 4 2 8 
16 lip 20:23
Klara: rysunek P=P1+P2 P=P(wycinkaBCE)− P(ΔBCS)
 πa2 
P=

− a2
 2 
 a2 
P=

(π−2)
 2 
==========
16 lip 20:57