matematykaszkolna.pl
kwadrat Natka: rysunekDany kwadrat ABCD i półokrąg o środka O. Wiedząc że AE=AF pokaż, że promień=OF=FA. Tu rysunek: https://nfhost.me/image/rys.aYPAh
15 lip 16:23
ite: wskazówki pozwalające rozwiązać samodzielnie z konstrukcji wynika, że OF i EO są promieniami, więc |OF|=|OE|=|OC| stąd wynika że OF⊥ OC oraz ΔFOC jest prostokątny równoramienny a ΔEFO równoramienny ΔAEF również jest równoramienny pokaż że ΔEFO ≡ ΔAEF cecha kbk
15 lip 17:18
Natka: Czemu OF jest prostopadły do OC
15 lip 17:38
Minato: ΔOCF jest równoramienny oraz <OCF = 45 i <OFC = 45, zatem <FOC = 90
15 lip 17:46
Natka: skad to <OCF = 45 i <OFC = 45
15 lip 21:28
chichi: Bez jaj.
15 lip 21:31
chichi: Czym jest czworokąt ABCD? Na jakie trójkąty dzielą przekątne tenże czworokąt?
15 lip 21:33
Natka: Ok już wiem jak zrobić to zdanie
15 lip 21:44
Alabb: rysunek α+β=135o to γ=45o więc czworokąt AEOF jest rombem co daje tezę : |OF|=|OE|=|AF|=|AE|
15 lip 23:06