matematykaszkolna.pl
całka wk22:
 (1+x*ln(x)) * (1+ln(x)) 
Oblicz ∫

dx
 [x2 * ln(x) * (1+ln(x))]+1 
15 lip 15:54
wredulus_pospolitus: W mianowniku jest podłoga z tego wyrażenia ? Masz do policzenia taką całkę NIEOZNACZONĄ ?
15 lip 22:12
wk22: To są tylko nawiasy. Tak do policzenia całka nieoznaczona. Może to się da rozbić na jakąs sumę całek ale tego nie widze.
15 lip 22:15
wredulus_pospolitus: a taki jest przykład czy w jakimś sposób do takiej całki dochodzisz w zadaniu? Nie wydaje mi się, żeby dało się ją policzyć
15 lip 23:22
16 lip 07:23