matematykaszkolna.pl
rozłóź wielomian na czynniki kuba: W(x)=44+2x3−8x−16
15 lip 15:28
wredulus_pospolitus: W(x) = x4 + 2x3 − 8x − 16 = x3(x+2) − 8(x+2) jedziesz dalej
15 lip 15:32
kuba: no nie bardzo wiem jak
15 lip 15:40
Mariusz: 2x3−8x−16+256=0 2x3−8x+240=0 x3−4x+120=0 x=u+v (u+v)3−4(u+v)+120=0 u3+v3+3(u+v)uv−4(u+v)+120=0
 4 
u3+v3+120+3(u+v)(uv−

)=0
 3 
u3+v3+120=0
 4 
3(u+v)(uv−

)=0
 3 
u3+v3+120=0
 4 
uv−

=0
 3 
u3+v3=−120
 4 
uv=

 3 
u3+v3=−120
 64 
u3v3=

 27 
 64 
t2+120t+

=0
 27 
 64 
(t+60)2−3600+

=0
 27 
 97200−64 
(t+60)2

 27 
 97136 
(t+60)2

=0
 27 
 291408 
(t+60)2

=0
 81 
 291408 291408 
(t+60−

)(t+60+

)=0
 9 9 
 −540+291408 −540−291408 
(t−

)(t−

)=0
 9 9 
 −1620+3291408 −1620−3291408 
(t−

)(t−

)=0
 27 27 
 1 
u=

3−1620+3291408
 3 
 1 
v=

3−1620−3291408
 3 
 1 
x =

(3−1620+3291408+3−1620−3291408)
 3 
Teraz zostaje jeszcze podzielić wielomian przez dwumian Gdyby okazało się że pomyliłeś się w przepisywaniu to łatwiej by ci ryło rozłożyć ten wielomian chociażby grupowaniem
15 lip 15:48
Mariusz: Jeżeli wielomian tak miał wyglądać jak napisał wredulus to wystarczy wyciągnąć wspólny czynnik i zastosować wzór skróconego mnożenia na różnicę sześcianów
15 lip 15:52
KLM: @Mariusz nie rób kubie wody z mózgu ! !
15 lip 15:52
15 lip 15:54
Mariusz: 44 ≠ x4 czytaj jego wpisy
15 lip 15:54
circle: 1) a3−b3=(a−b)*(a2+ab+b2) 2) W(x) = x4 + 2x3 − 8x − 16 =x3*(x+2)−8(x+2)= wyłączamy wspólny czynnik =(x+2)*(x3−8)=(x+2)*(x3−23)= =(x+2)*(x−2)*(x2+2x+4) 3) x2+2x+4=0 Δ=−12<0 zatem nie możesz rozłożyć P(x)=x2+2x+4 na iloczyn.
15 lip 16:03