matematykaszkolna.pl
nierówność Majka: Uzasadnij że |x1a−x2a|<|x1−x2|a (0<a<1)
15 lip 14:10
wredulus_pospolitus: W jakim zbiorze liczb mamy x1 i x2 ? I czy są to dowolne liczby?
15 lip 14:15
Majka: rzeczywiste
15 lip 14:26