matematykaszkolna.pl
równanie Sid: Niech a, b, c będą rzeczywiste i takie że a + b + c> 0, oraz niech ax2 + bx + c = 0 nie ma rozwiązań. Wykaż że c> 0.
15 lip 14:00
wredulus_pospolitus: ax2 + bx + c = 0 nie ma rozwiązań, czyli: Δ = b2 − 4ac < 0 aby to miało szansę nastąpić mu zachodzić: a*c > 0 (czyli a>0 i c>0 lub a<0 i c<0) dowód niewprost. niech a < 0 i c < 0 ... wtedy z a+b+c > 0 wynika, że b > |a+c| wracamy do delty: Δ = b2 − 4ac > (|a+c|)2 − 4ac = a2 + 2ac + c2 − 4ac = a2 − 4ac + c2 = (a−c)2 0 związku z tym, równanie ax2 + bx + c = 0 ma rozwiązania. sprzeczność. Czyli jedynie dla a>0 i c>0 może zajść Δ<0 i a+b+c > 0
15 lip 14:13
jc: f(x)=ax2+bx+c Gdyby f(1)=a+b+c>0 i f(0)=c≤0, to funkcja f miałaby miejsce zerowe. Zatem c>0.
15 lip 14:16