matematykaszkolna.pl
funkcje wirek: Niech f(n) =1n + 2n−1 + 3n−2+ 4n−3+... + (n−1)2 + n1 dla n∊N−{0}. Wyznacz
 f(n+2) 
najmniejszą możliwą wartość

.
 f(n) 
15 lip 11:34