matematykaszkolna.pl
całka edmi:
 x−y 
Oblicz ∫x=01/2y=x1−x (

)2 dydx
 x+y 
15 lip 07:52
Mariusz:
 (x−y)2 (x−y)2 2(x−y)(−1) 

dy = −

−∫−

dy
 (x+y)2 x+y x+y 
 (x−y)2 (x−y)2 x−y 

dy = −

−2∫

dy
 (x+y)2 x+y x+y 
 (x−y)2 (x−y)2 −x−y+2x 

dy = −

−2∫

dy
 (x+y)2 x+y x+y 
 (x−y)2 (x−y)2 1 

dy = −

−2∫1dy+4x∫

dy
 (x+y)2 x+y x+y 
 (x−y)2 (x−y)2 

dy = −

−2y+4xln(x+y)
 (x+y)2 x+y 
 (x−y)2 
x1−x{

dy=−4x2+8x−3−4xln(2)−4xln(x)
 (x+y)2 
 4 
∫(−4x2+8x−3−4xln(2)−4xln(x))dx = −

x3+4x2−3x−2x2ln(2)−(2x2ln(x)−x2)
 3 
 4 
∫(−4x2+8x−3−4xln(2)−4xln(x))dx = −

x3+4x2−3x−2x2ln(2)−2x2ln(x)+x2
 3 
 4 
∫(−4x2+8x−3−4xln(2)−4xln(x))dx = −

x3+5x2−3x−2x2ln(2)−2x2ln(x)
 3 
Tutaj mamy całkę niewłaściwą więc trzeba policzyć odpowiednią granicę
15 lip 10:33
Mariusz: Błąd w znaku podczas liczenia pierwszej całki Powinno być
 (x−y)2 (x−y)2 

dy=−

+2y−4xln(x+y)+C
 (x+y)2 x+y 
15 lip 10:48
jc: Proponuję zamianę zmiennych.
 u−v 
x=

 2 
 u+v 
y=

 2 
jakobian = 1/4
 1 v2 1 v3 
całka =

01du ∫0u

dv =

01 [

]v=0u du
 4 u2 4*3 u2 
 1 1 
=

01 v dv =

 12 24 
15 lip 12:07
Mariusz:
 1 
Na pewno

?
 24 
 1 
Mnie wyszło

 12 
co potwierdził program matematyczny
15 lip 13:08
jc: jakobian = |1/2 −1/2| |1/2 1/2| = 1/4 + 1/4 = 1/2 Masz rację, ja się pomyliłem. Powinno być 1/2 * 1/3 * 1/2 = 1/12
15 lip 13:30