matematykaszkolna.pl
dowód Daal: W trójkącie równoramiennym ABC (AC=AB), wybrano punkt D na AB ,pomiędzy punktami A i B. Wykaż
 (BC)2(AD) 
(CD)2=(BD)2+

 AB 
13 lip 11:46
Bogdan: rysunek
 b − c 
Teza: d2 = c2 + 4a2 *

 b 
 a 
Uzasadnienie: sinα =

, cos(90o − α) = sinα
 b 
Z twierdzenia cosinusów w trójkącie BCD: d2 = 4a2 + c2 − 2*2a*c*cos(90o − α) = ... Proszę dokończyć samodzielnie
13 lip 14:07