matematykaszkolna.pl
trójkat Nowicki: Wyznacz wszystkie p i q rzeczywiste takie że dla każdego trójkąta ABC o bokach a,b,c zachodzi nierówność p*a2+q*b2>c2.
11 lip 14:49