matematykaszkolna.pl
graf nieskierowany bads: Dany jest graf nieskierowany, mający następujący ciąg stopni wierzchołków: (2, 3, 3, 4, 4, 6). Wykonaj polecenia. Narysuj graf o podanym ciągu stopni. b.Wypisz jego własnościc. Zapisz macierz sąsiedztwa tego grafu
10 lip 10:19
kerajs: Ten graf nie jest grafem prostym (bo 6 krawędzi z ostatniego wierzchołka może być połączonych jedynie z 5 pozostałymi wierzchołkami.) Jest wiele takich grafów. Przykład: Wierzchołki o parzystych stopniach mają same pętle, a o nieparzystych łączą się trzema krawędziami.
10 lip 16:44
kerajs: Ten graf nie jest grafem prostym (bo 6 krawędzi z ostatniego wierzchołka może być połączonych jedynie z 5 pozostałymi wierzchołkami.) Jest wiele takich grafów. Przykład: Wierzchołki o parzystych stopniach mają same pętle, a o nieparzystych łączą się trzema krawędziami.
10 lip 16:44