matematykaszkolna.pl
odcniki Wiktor: rysunekDany jest okrąg x2+y2=1. Dzielimy pół okrąg powyżej osi x na siedem równych części (różowe). W punktach przecięcia okręgu z "różowymi odcinkami" rysujemy odcinki prostopadłe do osi x. Następnie z punkt (−1,0) prowadzimy odcinki zielone przez punkty przecięcia "niebieskich odcinków" z osią x. Oblicz sumę długości 18 odcinków w górnej połowie okręgu.
9 lip 11:17
===: 6−letni Wiktor dorobił do treści zadania "bajkę o zielonych ludzikach"
9 lip 11:51
Wiktor: Juz mam 7 latek
9 lip 11:54
Wiktor: Up
17 lip 13:36
Wiktor: Jak policzyć te niebieskie i te zielone w tej górnej połowie?
18 lip 20:50
chichi: Rysunek sprzeczny z poleceniem
18 lip 22:05
Wiktor: Czemu rysunek sprzeczny? https://i.imgur.com/LX6CmkS.png
18 lip 22:12
chichi: Z jakiego punktu zostały poprowadzone 'zielone' odcinki?
18 lip 22:19
Wiktor: Z (0,−1)
18 lip 22:24
chichi: No to już wiesz dlaczego sprzeczny z poleceniem
18 lip 22:42
Wiktor: A ok teraz powinno być łatwiej? Jak obliczyć iloczyn tych 18 odcinków?
18 lip 22:56
a7: to w końcu iloczyn czy sumę?
19 lip 03:23
a7: odcinki różowe są równe 1 odcinki niebieskie są równe od najkrótszego do najdłuższego: sin(π/7) , sin(2π/7) , sin (3π/7) fragmenty odcinków zielonych musiałabym spróbować policzyć jakoś
19 lip 03:26
a7: iloczyn różowych jest więc równy 1 niebieskich 7/4 https://www.youtube.com/watch?v=M4qGYngpseA
19 lip 03:46
a7: na razie umiem policzyć tylko średni co do długości zielony
19 lip 04:03
a7: (rozumiem , że styka on się z różowym i niebieskim w tym samym punkcie na okręgu)
19 lip 04:04
Wiktor: Do policzenia iloczyn. (rozumiem , że styka on się z różowym i niebieskim w tym samym punkcie na okręgu). Zobacz, tutaj zielony przechodzi od punktu (0,−1) przez punkt przeciecia osi x z niebieskim az do okręgu: https://i.imgur.com/LX6CmkS.png
19 lip 07:42
a7: iloczyn niebieskich to 7/8*7/8=7/64
19 lip 13:43
Wiktor: ok dzieki
19 lip 14:29