matematykaszkolna.pl
całka oznaczona wakacje: witam mam pytanie odnośnie całki oznaczonej z wartością bezwzględna mam taki przykład: −1010∫|x2−5x+6|dx czy to będzie po prostu −102∫(x2−5x+6)dx+23∫(−x2+5x−6)dx+310∫(x2−5x+6)dx?
8 lip 21:24
wakacje: końcowo wyszło mi że całka ta równa jest −100
8 lip 21:30
Maciess: Nie wiem jak rachunki, no ale generalnie tak.
8 lip 21:42
ICSP: Liczysz całkę z funkcji która przyjmuje tylko wartości dodatnie i w wyniku otrzymujesz liczbę ujemną? Znasz interpretację geometryczną całki?
8 lip 21:51
wredulus_pospolitus: Skoro funkcja podcałkowa jest z wartością bezwzględną to jakim cudem może wynikiem całki być ujemna wartość? Ujemna wartość całki oznaczonej oznacza, że większość pola pomiędzy krzywą a osią OX jest poniżej osi OX (czyli funkcja musi przyjmować wartości mniejsze od 0, co jest niemożliwe w przypadku funkcji z nałożoną wartością bezwzględną )
8 lip 21:52
chichi: −1010|x2−5x+6|dx= = −102(x2−5x+6)dx − 23(x2−5x+6)dx + 310(x2−5x+6)dx =
 x3 5 x3 5 
= [


x2+6x]−102 − [


x2+6x]23 +
 3 2 3 2 
 x3 5 1 833 
+ [


x2+6x]310 = 648 +

+

= 787
 3 2 6 6 
8 lip 22:44
Mila: rysunek x2−5x+6=0⇔x=2 lub x=3 |x2−5x+6|=x2−5x+6 dla x≤2 lub x≥3 |x2−5x+6|=−x2+5x−6 dla x∊(2,3) wynik: 787
8 lip 22:50
wakacje: głupi błąd, nie wiem co ja zrobiłem i przez to wyszła jakaś głupota, przepraszam i dziękuję za rozwiązania
9 lip 01:08