matematykaszkolna.pl
zadanie dowodowe wdm: Uzasadnij, że zachodzi następująca równość zbiorów (A x B)\(C x D)=[(A\C) x B] ∪ [A x (B\D)] Czy ktoś wie jak porządnie przeprowadzić ten dowód? Byłbym bardzo wdzięczny.
6 lip 23:08
chichi: Niech (x,y) ∊ L będzie dowolne. (x,y) ∊ (A x B) \ (C x D) ↔ ↔ (x,y) ∊ A x B ∧ ¬(x,y) ∊ C x D ↔ ↔(x∊A ∧ y∊B) ∧ ¬(x∊C ∧ y∊D) ↔ ↔(x∊A ∧ y∊B) ∧ (¬x∊C ∨ ¬y∊D) ↔ ↔[(x∊A ∧ y∊B) ∧ ¬x∊C] ∨ [(x∊A ∧ y∊B) ∧ ¬y∊D] ↔ ↔[(x∊A ∧ ¬x∊C) ∧ y∊B] ∨ [x∊A ∧ (y∊B ∧ ¬y∊D)] ↔ ↔ (x∊A\C ∧ y∊B) ∨ (x∊A ∧ y∊B\D) ↔ ↔ (x,y) ∊ (A\C) x B ∨ (x,y) ∊ A x (B\D) ↔ ↔ (x,y) ∊ [(A\C) x B] ∪ [A x (B\D)] ↔ ↔ (x,y) ∊ P Z dowolności (x,y) otrzymujemy równość (A x B) \ (C x D) = [(A\C) x B] ∪ [A x (B\D)] □
7 lip 00:10
wdm: Dziękuję za pomoc. Mam jeszcze takie jedno zadanie, którego nie potrafię rozwiązać więc proszę Państwa o pomoc. Z góry dziękuję. W zbiorze NN (ciągów liczb naturalnych) wprowadźmy relację R w następujący sposób: (an)R(bn) ↔ ∀ n∊N (an≤bn) Udowodnić, że zbiór NN jest częściowo uporządkowany.
8 lip 23:05
chichi: A wiesz czym jest częściowy porządek? bo jeśli tak, to to zadanie nie powinno sprawiać Ci problemu
9 lip 01:09
wdm: Mniej więcej rozumiem to pojęcie, ale i tak mam problem z udowodnieniem tego, także prosiłbym Was o pomoc.
9 lip 15:09
ite: Ale chichiemu chodziło o znajomość definicji i sprawdzenie emotka, czy podane w niej warunki są spełnione. To wszystko, co trzeba zrobić.
9 lip 15:55
wdm: Ja właśnie mam problem ze sprawdzeniem tych warunków, dlatego proszę o pomoc.
13 lip 21:52
chichi: Niech (an) ∊ NN będzie dowolne. Niech n∊N wówczas an ≤ an Z dowolności n, mamy ∀n∊N (an ≤ an) ⇒ (an)R(an), stąd R jest zwrotna. Niech (an),(bn) ∊ Nn będą dowolne. Zał. że (an)R(bn) oraz (bn)R(an) tzn. ∀n∊N (an ≤ bn) oraz ∀n∊N (bn ≤ an) Niech n∊N, dowolne. Wtedy z zał. an ≤ bn oraz bn ≤ an stąd an=bn Z dowolności n mamy ∀n∊N (an=bn) ⇒ (an)=(bn), stąd R jest antysymetryczna. Niech (an),(bn),(cn) ∊ NN będą dowolne. Zał. że (an)R(bn) oraz (bn)R(cn) tzn. ∀n∊N (an ≤ bn) oraz ∀n∊N (bn ≤ cn) Niech n∊N będzie dowolne. Wtedy z zał. : an ≤ bn oraz bn ≤ cn stąd an ≤ cn. Z dowolności n∊N mamy ∀n∊N (an ≤ cn) ⇒ (an)R(cn), stąd R jest przechodnia. ⇒ <NN, R> jest zbiorem częściowo uporządkowanym!
14 lip 13:27