matematykaszkolna.pl
Całka Epistle:
 t sin(t) 
Oblicz ∫0π

dt dla x∊R
 x + cos2(t) 
6 lip 19:50
Mariusz:
 t sin(t) 
0π

dt
 x+cos2(t) 
y=π−t
 (π−y)sin(π−y) 
π0

(−1)dy
 x+cos2(π−y) 
 t sin(t) (π−y)sin(y) 
0π

dt = ∫0π

dy
 x+cos2(t) x+cos2(y) 
 t sin(t) sin(t) 
2∫0π

dt = π∫0π

dt
 x+cos2(t) x+cos2(t) 
 t sin(t) π sin(t) 
0π

dt =

0π

dt
 x+cos2(t) 2 x+cos2(t) 
 sin(t) 
0π

dt
 x+cos2(t) 
u = cos(t) du = −sin(t)dt sin(t)dt=(−du)
 1 
1−1

(−du)
 x+u2 
 1 
−11

du
 x+u2 
 1 
2∫01

du
 x+u2 
6 lip 23:43
Mariusz: I teraz trzeba rozbić tę całkę na trzy przypadki 1. x < 0 2. x = 0 3. x > 0
6 lip 23:46