matematykaszkolna.pl
całki Janeq:
 sin(nx) 2 1 1 
Wykaż że ∫0π |

| dx ≥

(1+

+...+

), n∊N
 x π 2 n 
6 lip 12:41
Janeq: Ok, już sobie poradziłem.
6 lip 13:12