matematykaszkolna.pl
trójkąt zadanie: Dany jest trójkat ABC w którym |AC|=2|AB| i |<BAC|=2|<ABC| Wyznacz stosunek |BC| : |AB|
5 lip 22:15
cometa: 6
6 lip 00:20
wakacje: mi wyszło 6, jak coś to wrzucę rozwiązanie
6 lip 00:25
cometa: rysunek Z podobieństwa trójkątów równoramiennych ACD i BCD z cechy (kkk)
 a 2c 

=

⇒ a2=6c2
 3c a 
 |BC| a 
to

=

=6
 |AB| c 
6 lip 00:37
wakacje: rysunekdorzucę inny sposób:
 1 1 x 

*2a*a*sin(β)=

*x*a*sin(α) → cos(α)=

(porównanie wzorów na pole)
 2 2 4a 
 x 
twierdzenie cosinusów: 4a2=a2+x2−2axcos(α) ⇔ 6a2=x26a=x →

=6
 a 
6 lip 01:14