matematykaszkolna.pl
Wzór ogólny ciągu rekurencyjnego bads: Wzór ogólny ciągu rekurencyjnego an= an−1+20 an−2 dla n>1 Wyliczyłem, z a0=5 oraz a1=−2 że: a2=98 a3=58 a4=2018 a5=3178 Ktoś ma jakiś pomysł na wzór ogólny?
5 lip 14:20
Mariusz: A(x)=∑n=0anxnn=2anxn=∑n=2an−1xn+∑n=220an−2xn
5 lip 14:30
Mariusz:n=2anxn=x(∑n=2an−1xn−1)+20x2(∑n=2an−2xn−2) ∑n=2anxn=x(∑n=1anxn)+20x2(∑n=0anxn) ∑n=0anxn−5+2x=x(∑n=0anxn−5)+20x2(∑n=0anxn) A(x)−5+2x=x(A(x)−5)+20x2A(x) A(x)(1−x−20x2)=−7x+5
 −7x+5 
A(x)=

 1−x−20x2 
 −7x+5 
A(x)=

 (1−5x)(1+4x) 
A(1−5x)+B(1+4x) −7x+5 

=

(1−5x)(1+4x) (1−5x)(1+4x) 
A+B=5 −5A+4B=−7 5A+5B=25 −5A+4B=−7 9B=18 B=2 A=3
 3 2 
A(x)=

+

 (1+4x) 1−5x 
A(x)=3(∑n=0(−4)nxn)+2(∑n=05nxn) A(x)=∑n=0(3*(−4)n+2*5n)xn an = 3*(−4)n+2*5n
5 lip 14:43
Mila: an= an−1+20 an−2 dla n>1, a0=5, a1=−2 1) Równanie charakterystyczne: x2−x−20=0 x=−4 ⋁x=5 2)Przewidywana postać rozwiązania: an= A*(−4)n+B*5n a0=5=A*1+B*1 a1=−2=A*(−4)+B*5 stąd A=3 i B=2 an=3*(−4)n+2*5n ============
5 lip 19:04
Mariusz: No i mamy też równanie charakterystyczne Można też przekształcić to równanie w układ równań i rozwiązać go potęgując macierz Gdyby pojawiła się część niejednorodna to można byłoby uzmienniać stałe analogicznie do tego jak to się robiło w równaniach różniczkowych
5 lip 21:11