matematykaszkolna.pl
dowód Jagoda: Niech P = { (x, y) : a( |x| + |y|) + b(|x+y| + |x−y|) = 2(a + b)(a + 2b) }, Uzasadnij ze : a) Na płaszczyźnie xOy zbiór punktów P jest wypukłym wielokątem
 a 
b) P jest wielokątem foremnym ⇔

= 2.
 b 
5 lip 11:19
11 lip 09:47