matematykaszkolna.pl
całka amcavoy: Jak obliczyć ∫01 [x3m + x2m + xm]*[2x2m + 3xm + 6]1/m dx
5 lip 08:02
wakacje: pomysł na początek zaczerpnięty z internetu: (x3m+x2m+xm)(2x2m+3xm+6)1/m= =x(x3m−1+x2m−1+xm−1)(2x2m+3xm+6)1/m= =(x3m−1+x2m−1+xm−1)*x(2x2m+3xm+6)1/m= =(x3m−1+x2m−1+xm−1)*[xm(2x2m+3xm+6)]1/m= =(x3m−1+x2m−1+xm−1)*(2x3m+3x2m+6xm))1/m t=2x3m+3x2m+6xm → dt=6m(x3m−1+x2m−1+xm−1)dx ∫(x3m+x2m+xm)(2x2m+3xm+6)1/mdx= =∫((x3m−1+x2m−1+xm−1)*(2x3m+3x2m+6xm))1/m)dx=
 1 
=

∫t1/mdt=
 6m 
 1 t(1/m)+1 
=

*

=
 6m 
1 

+1
m 
 
 1 t(1/m)+1 
=

*

=
 6m 
m+1 

m 
 
 1 m 
=

*t(1/m)+1

=
 6m m+1 
 t(1/m)+1 (2x3m+3x2m+6xm)(1/m)+1 
=

=

 6(m+1) 6(m+1) 
stąd: 01∫((x3m+x2m+xm)(2x2m+3xm+6)1/m)dx=
 (2x3m+3x2m+6xm)(1/m)+1 
=[

]01=
 6(m+1) 
 (2*13m+3*12m+6*1m)(1/m)+1 
=(

)−
 6(m+1) 
 (2*03m+3*02m+6*0m)(1/m)+1 
−(

)=
 6(m+1) 
 11(1/m)+1 
=

−0=
 6(m+1) 
 11(1/m)+1 
=

 6(m+1) 
6 lip 01:04