matematykaszkolna.pl
równanie Zeta:
 dy 
Rozwiąż równanie różniczkowe y=x *

− edy /dx
 dx 
4 lip 20:45
Mariusz: Równanie Clairaut zróżniczkuj je stronami i wprowadź parametr
4 lip 21:47