matematykaszkolna.pl
całka Nolh:
 ln(x2+1) 
Policz ∫

dx
 x3+1 
4 lip 14:58
Mariusz:
1 A B C 

=

+

+

x3+1 1+x 1−λ1x 1−λ2x 
1 A(1−x+x2)+B(1−λ2x)(1+x)+C(1−λ1x)(1+x) 

=

x3+1 (1+x)(1−λ1x)(1−λ2x) 
A(1−x+x2)+B(1−λ2x)(1+x)+C(1−λ1x)(1+x)=1 A(1−x+x2)+B(1+(1−λ2)x−λ2x2)+C(1+(1−λ1)x−λ1x2)=1 A+B+C=1 −A+(1−λ2)B+(1−λ1)C=0 A−λ2B−λ1C = 0
 1 
A =

 3 
 1−1 
B =

 3(λ1−λ2) 
 2−1 
C = −

 3(λ1−λ2) 
(1−λ1x)(1−λ2x)=1−x+x2 1−(λ12)x+λ1λ2x2=1−x+x2 λ12=1 λ1λ2=1 x2−x+1=0
 1 3 
(x−

)2+

=0
 2 4 
 1+3i 1−3i 
(x−

)(x−

)
 2 2 
1 1 1 1 1 

=

(

+

+

)
x3+1 3 1+x 
 1−3i 
1−

x
 2 
 
 1+3i 
1−

x
 2 
 
ln(x2+1) 

=
x3+1 
1 1 1 1 

(

+

+

)(ln(1+ix)+ln(1−ix))
3 1+x 
 1−3i 
1−

x
 2 
 
 1+3i 
1−

x
 2 
 
Teraz masz do policzenia sześć całek Spróbuj doprowadzić je do takiej postaci aby wykorzystać całkę
 ln(t) 
1x

dt
 1−t 
4 lip 16:36