matematykaszkolna.pl
równanie Tang: Jak rozwiązać to 7x2−13x+8=2x2 * 3x(1+3x−3x2).
4 lip 14:20
Tang: już nieaktualne
4 lip 15:41